Aslak Halland Håvardsholm

21.08.2020

Den 28.juni 2020 fekk me endelig treffa den herlege guten vår, Aslak. Takknemlege foreldre er Simon Onarheim Håvardsholm og Mona Saghaug Halland. Stolte besteforeldre er Randi Saghaug Halland, Lars Steinar Halland, Kjerstin Onarheim Håvardsholm og Stein Håvardsholm. Oldefar er Bjarne Halland. Oldemødre er Else Marie Gustavson Halland og Marion Håvardsholm.