Turid Marie Lambach Fitjar og Ole Arnfinn Røysland

28.09.2020

Me giftar oss i Fitjar kyrkje 3. okt. kl. 15. Festen vert på Fitjar Bedehus. På grunn av covid-19 er det berre plass til inviterte gjester i kyrkja.
Bryllaupsbilete