Johanna Huus

25.09.2020

20.07.2020 kom Johanna inn i tida. Ho er vidunderleg og veldig velkomen. Takksame og audmjuke foreldre er Torbjørg Huus og Geir Ersland.