Synnøve Innvær Staveland

07.11.2020

Gratulerar med 70 årsdagen til vår kjære mamma, bestemor og svigermor! Du er for oss kjærleik, gode råd og alltid tryggleik. Det set me enorm stor pris på. Varme helsingar frå dine born, svigerborn og barneborn.