Lilly Barek Sørli

09.12.2020

21.10.20 kom Lilly til verda ved Haugesund sjukehus. Julie er stolt og omsorgsfull storesyster, og dei lukkelege foreldra er Terje og Nina Barek Sørli. Lilly er heldig som har beste og oldeforeldre. Lola og Lolo er Luz Barek og Åge Falkeid. Besto og Besten er Marianne Nøtland og Kjell Ove Sørli. Oldeforeldre er Bjørg og Svein Nøtland på Valvatna. Oldebesten er Arne Sørli på Huglo.