Berly Klingsheim Vikanes

14.04.2021

Me gratulerer vår kjære mor, svigermor, mormor, farmor og oldermor som fyller 90 år den 15. april. Me er glad i deg og gler oss til å feira deg! Varme helsingar fra alle dine.