Eiliv Engelsen og Silje Færevåg Stokland

14.05.2018

giftar seg laurdag 19. mai i Orvieto, Italia. Familiane på Stord og Askøy gratulerer så mykje, og me gler oss til å feira saman med dykk.
Bryllaupsbilete