Marthe Tolås og Erik Anuglen

12.07.2021

gifter seg fredag 16. juli. Familiane på begge sider gratulerer og gler seg til feiring ved eit seinare høve.
Gratulasjonar