Aslaug Vassel 74 år!

11.08.2021

Gratulera tante! Du har vell ikkje tid til å feira dagen, du som alltid er i farten. Sjølv om åra går, så verkar det ikkje det som arbeidsviljen utgår. Du står vell med naso i bedet, og rævo i veret! Ikkje tenk, bare gjer da! Lurt smil, Hanne & Lars
Gratulasjonar