Anne Karlsen Valvatne og Terje Valvatne

Hjarteleg takk for alle helsingar me fekk i høve bryllaupet vårt den 26. juni! Fotograf: OttesenFoto

Publiseringsdato 09.08.2021
Bryllaupsbilete