Anne Karlsen Valvatne og Terje Valvatne

09.08.2021

Hjarteleg takk for alle helsingar me fekk i høve bryllaupet vårt den 26. juni! Fotograf: OttesenFoto
Bryllaupsbilete