Tove og Leif Reidar (Giffen) Aga

20.08.2021

Me vil ynskja mamma og pappa hjarteleg til lukke med gullbryllaupsdagen 21. august! Me set stor pris på dåke og alt de gjer for oss alle! Me gledar oss til å feira dåke. Gratulasjonar frå barn, svigersonar og barnebarn.
Gratulasjonar