Jakob Håvik

31.08.2021

"Chiefen" fyller 70 år! Hjelpemeg kor tio går. "Litleguten" er blitt stor, velkommen i klubben kjære bror. Takk for flott feiring på MS Sunnhordland 28.08.21. Gode helsingar frå 3 takksame søstre, Brita Elise, Helga og Johanne med familiar.
Gratulasjonar