Johanne Høyland Hunskaar

Johanne vart fødd 25.07.21 på KK i Bergen. Takksame foreldre er Ingrid Høyland Hunskaar og Håvard Mørch Hunskaar. Mormor og morfar på Stord er Karen Irene og Olav Høyland. Farmor og farfar i Tønsberg er Bodil og Dag Hunskaar. Johanne har også to oldemødre på Stord, Randi Kleppe og Bjørg Høyland

Publiseringsdato 14.09.2021
Nye sunnhordlendingar