Selma Emilie Sandvik Standal

Vesle Selma Emilie kom til verda 25.10.21 på Kvinneklinikken i Bergen. Lykkelege foreldre er Torill Sandvik Nilsen og Vegar Standal. Stolte besteforeldre er Gro Sandvik og Roald Nilsen på Fitjar og Bodvild og Jarl Standal i Arendal.

Publiseringsdato 15.11.2021
Nye sunnhordlendingar