Amund Lone Neset

Go'gutten vår Amund, vert 4 år laurdag 20.11. Alltid glad og full av sprell. Me gledar oss til å feira deg. Beste helsing Mari, mamma og pappa

Publiseringsdato 19.11.2021
Go'ungen (0-12 år)