Olive Buchvold Juvik

18.11.21 kom Olive til verda på Stord sjukehus. Lykklege foreldre er Kristine og Kenneth Juvik. Stolte besteforeldre er Hilde Thormodsæter, John Robert Buchvold, og Hilde og Richard Juvik. Olive er heldig som har 7 oldeforeldre. Randi og Jakob Thormodsæter, Kjellaug og Heinz Freddy Bernhardsen, Aslaug og Ivar Magne Buchvold på Stord, og Gerd Else Juvik på Askøy.

Publiseringsdato 09.12.2021
Nye sunnhordlendingar