Ada Sætrevik Kyvik

Endeleg kom vesle Ada til verda på stord sjukehus 24.09.21. Lykkelege foreldre er Katrine Sætrevik og Øyvind Kyvik. Stolte storebrødre er Fredrik og Tørres. Besteforeldre er Berit og Knut Sætrevik, og Gunn Kyvik.

Publiseringsdato 10.12.2021
Nye sunnhordlendingar