Joar Odland Lyngås

Goe litle Joar kom til verden 8. november 2021. Fekk navn etter stolte oldefar Joar Lyngås. Martine Tislevoll Odland og Ken Joar Lyngås Føyen blei foreldre. Lise Lyngås og Kjell Tore Føyen, Marit Tislevoll og Geir Odland vart besteforeldre. Tre oldemødrer har Joar , Herborg Lyngås, Synnøva Føyen og Eldrid Tislevoll . Alle gratulerer.

Publiseringsdato 24.01.2022
Nye sunnhordlendingar