Ingrid og Eirik

Ingrid Aadland Lodden og Eirik Theis giftar seg i Stord kyrkje laurdag 12. mars kl.13. Familiane gratulerer og gler seg.

Publiseringsdato 06.03.2022
Bryllaupsbilete