Trond og Gunlaug

Trond Kristen Aarbø og Gunlaug Solbakk giftar seg 25. mars i Trondheim. Familiane gratulerer og gler seg.

Publiseringsdato 21.03.2022
Bryllaupsbilete