Harlie Kristiansen Hareide

kom til verda 01.12.2021. Elanor og Arya er stolte og flinke storesøstre som passar på. Lykkelege foreldre er Vegard Hareide og Cathrine Kristiansen. Stolte besteforeldre er Ann-Helen Hareide, Bengt Monry Olsen, Jane Nerhus, Jan Morten Haukefær, Ronald Hareide, Anne Marie Larsen, Trond Kristiansen og Marith Årthun. Harlie har seks oldeforeldre, Lillian og Magne Henry Kristiansen, Haldis og Leiv Dagfinn Hareide, Astrid og Jarle Nerhus.

Publiseringsdato 05.04.2022
Nye sunnhordlendingar