Jonas Polden Aadland

01.04.22 kom Jonas til verda med sine 4182 gr og 52 cm. Emil er stolt og flink storebror. Takknemlege foreldre er Camilla Polden og Arnfinn Aadland. Besteforeldre er Elin Polden, Odd Einar Polden, Randi L. Aadland og Arne Aadland. Jonas er heldig som og har oldemødrene Ingrid Byrknes og Anny L. Oksnes.

Publiseringsdato 04.05.2022
Nye sunnhordlendingar