Dagvakten på jobb

Heimebasertetjenester avd sentrum på jobb 17.Mai Fra venstre: Josefine Lunde, Anna Stokken, Inger-Lise Lundgjerdingen, Mari Sørheim Rygg, Tatiana Nesterenko, Malin Rolfsen, John Olav Rostrup Michelsen & Solbjørg Birkeland Olsen. Siri Grov Nernes

Publiseringsdato 18.05.2022
17. mai-bilete