Kasper Semb Sakseid

10. mai kom Kasper endelig til verden. Takknemlige foreldre er Eivind Eskeland Sakseid og Stine N Semb. Emma og Jacob er stolte storesøsken.

Publiseringsdato 12.06.2022
Nye sunnhordlendingar