Torstein Haugland

Kan de tru at denne kjekke karen vert 80 år i dag? Me ynskjer sjefen over alle sjefar til lukke med den store dagen 2. nov. Beste helsing kjeringjo, born, svigerborn, barneborn og oldeborn. Det vert ope hus på Haugland frå kl 12.00! Velkomne!

Publiseringsdato 02.11.2022
Gratulasjonar