Amund Lone Neset

Go' gutten vår, Amund vert 5 år søndag 20. november. Alltid blid og full i fart. Me gledar oss til å feira deg. Helsing Mari, mamma og pappa.

Publiseringsdato 18.11.2022
Go'ungen (0-12 år)