Sivert Hauge Aasheim

05.10.22 kom flotte Sivert til verda på Stavanger Universitetssjukehus. Stolte foreldre er Mona Hauge Andreassen og Sigbjørn Aasheim Johansen. Glade besteforeldre er Gro Aasheim og Pål Johansen på Stord, og Marianne Hauge Andreassen og Morten Andreassen i Stavanger. Oldeforeldre er Anne Johansen og Reidun Vikse.

Publiseringsdato 29.12.2022
Nye sunnhordlendingar