Inga Soline Wegner Valvatna

Denne gohjerta kosepropellen blir 4 år 5. mars! Me er kjempeglade i deg! Kos frå Alvar Johannes, pappa, mamma, farfar og farmor.

Publiseringsdato 03.03.2023
Go'ungen (0-12 år)