Renate Winkel & Bjarte Skorpen

Me giftar oss i Stord kyrkje 12. august kl. 14:15. Me gler oss!