Åsa Høyland Reppen

26.05.2019

Vesle Åsa kom til verda på Stord sjukehus 13. februar. Marta og Ida er stolte og gode storesøstrer. Foreldre er Randi Høyland og Hans D. Reppen. Mormor og besten på Høyland har fått barnebarn nr. 15.