Pia Tonheim Barek

17.07.2019

16. Juni kom endelig lillesøster Pia til verden på Ullevål sykehus. Emilia er stolt storesøster, og Hans Kristian Tonheim og Katrin Barek er takknemlige foreldre. Besteforeldre er Lola Luz Barek og Lolo Åge Falkeid på skotaberg, og bestefar Tony Rekanes i Porsgrunn.