Iben og Thale Årvik Vikanes

20.08.2019

17.04.19 kom Iben og Thale til verda på Haugesund sjukehus. Thale med sine 50 cm og 3132g og Iben 49cm og 2488g. Lykkelege foreldre er Siren Årvik Nysæther og Kristoffer Dahl Vikanes. Bestemor og bestefar er Liv Aina Å. og Kai Gunnar Nysæther, besto og besten er Kristine Vikanes og Kjetil B. Johannessen og farmor og farfar er Liljan M. og Terje Dahl. Oldemødrene er Thea Alice Årvik, Hilborg Vikanes og Turid Settevik. Alle på Stord. Dei har og fleire bonusoldeforeldre på Stord og Askøy.