Olve Næs Gjelstad

20.08.2019

Olve Næs Gjelstad vart fødd 24.04.2019 på Stord sjukehus. Lukkelege foreldre er Hanne Næs og Haavard Gjelstad. Vilde og Filip er stolte storesøsken. Heldige Olve har både Mormor og Besten som er Venke og Karl Næs, og Farmor, Kjerstin Gjelstad, på Stord.