Bergny Birkenes

04.09.2019

Barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn gratulerer deg hjerteligst med 90 -årsdagen 4.sept. Me gler oss til å feira dagen med deg i Stavanger på laurdag.