Liv Tysdal og Andreas Siglen

10.09.2019

giftar seg i Sandnes kyrkje 14. september. Dagen vert feira på Strandhuset på Ølberg. Familiane i Sandnes og på Fitjar gratulerar!