Liv Rolfsnes

31.10.2019

Gratulerer, Liv 70 år! Me takkar Gud for deg, for den du er og for den store evangelisttenesta du har stått i gjennom mange trufaste år. Me ynskjer deg mange gode år under Guds rike velsigning. Helsing ein stor veneflokk som er glad i, og for, deg!