Terje Stensletten

08.11.2019

Gratulera med farsdagen til gode, flinke Bessen vår! Da e ikkje den ting du ikkje kan ordna for oss og me sette stor pris på deg! Helsing alle barnebarn