Otilie Haaland Christensen

02.02.2020

Otilie Haaland Christensen vart fødd på Haugesund sjukehus 18.12.19. Stolte foreldre er Karina Haaland og Marius Christensen. Like stolte og takksame er besteforeldra Gunn Evy Nilsen Haaland og Bjørn Haaland, Sissel Merete Handeland Christensen og Lars Christensen. Otilie er og så heldig å ha oldeforeldre: Wenche og Kjell Handeland i Etne, samt Agnes og Lars Christensen i Auklandshamn. Me helsar og gratulerer!