Torvin Johan Myhre Jørgensen

31.03.2020

31 mars vert detta usjølviske sjarmtrollet 6 år gammal! Du fortel dei raraste vitsane me har høyrt og er ein gutt som alltid sprudlar av glede! Me er alle dine største fans! Helsing storebror Eyvin, mamma, pappa og Kubo!