Olav Ljosland Hystad

18.04.2020

28.februar kom vesle Olav til verda i rakettfart. Sveinung er ein flott storebror, og Sigrunn Ljosland og Martin Hystad er takksame foreldre. Besteforeldra er Solveig Stave Hystad på Stord, samt Kari og Oddmund Ljosland i Åseral. Me vil samstundes takke kommunejordmor Grethe og alle dei dyktige damene på føde-/barselavdelinga på Stord Sjukehus for god hjelp.