Elanor Westerheim

15.05.2020

Vår kjære SOLSTJERNE fyller 9 år,tirsdag 19 mai. Farmor og farfar gratulerer deg hjertligst med dagen. Du er solen i vår hverdag, og vi er så veldig glad i deg❤ Måtte dagen din bli like god som deg.