Hogne Hansen Epland

04.06.2020

04.02.20 kom vesle herlege Hogne til verda på Stord sjukehus. Olve og Jeppe er stolte storebrødre, og foreldre er Bjarte S. Epland og Henriette H. Hansen. Besteforeldre er Inger S. Epland, Øyvind Epland, Kirsten Hansen og Sveinung Hansen, alle busett på Stord. Oldefar er Arne Hansen.