Odin Tveitnes Eskeland

09.07.2020

Millionar koser og klemmer til blidfisen og godguten Odin på 1-års dagen din igår den 13.07! Helsing frå mormor, Fastebesten, Tante Frida og Tante Ella.