Mari Nerhus og Steffen Nerhus

Mari og Steffen gifta seg i Nysæter kyrkje 26.08.2023. Det var ein flott og minnerik dag. Familiane gratulerer.

Publiseringsdato 02.10.2023
Bryllaupsbilete