Åshild Vestbøstad

Ei dame med futti fyller sytti! Linefiskar, sankar, syltar og saftar. Huhei kor det går, og knapt grå hår. Du lyser opp vår dag - glad for å vere på ditt lag. Gratulerer med dagen, glad i deg! Jubilanten er heilt bortreist på dagen. -Flokken din

Publiseringsdato 15.12.2023
Gratulasjonar