Andreas Taraldsøy

Til lukka med dagen Andreas Taraldsøy! På denne spesielle dagen 20. januar, din 90 årsdag, vil me uttrykkja vår takksemd for alle dei gode åra du har gjeve oss. Må dagen din bli fylt med glede, omgjeven av familie og vener. Helsing alle dine.

Publiseringsdato 19.01.2024
Gratulasjonar