Laura Buchvold Juvik

23.01.24 kom Laura til verda på Stord sjukehus. Lykkelege og takksame foreldre er Kristine og Kenneth Juvik. Olive er flink og hjelpsam storesøster. Stolte besteforeldre er Hilde Thormodsæter, John Robert Buchvold, og Hilde og Richard Juvik. Laura og Olive er heldige som har 6 oldeforeldre. Randi og Jakob Thormodsæter, Kjellaug og Heinz Freddy Bernhardsen, og Aslaug Buchvold på Stord. Gerd Else Juvik på Askøy.

Publiseringsdato 02.03.2024
Nye sunnhordlendingar