Rolf Helland

Rolfen på Helland vert 80 år! Tenk før hadde han kólsvart hår. No vil me laga te store fest, der du skal vera hedersgjest.Dette vert feira med kaker og brus (ope hus) på Øvrebygda bedehus. 12/7 kl 15-19. Helsing adle dine.

Publiseringsdato 04.07.2024
Gratulasjonar