Maja Hinderaker Steinshamn

Maja kom til verda på Stord sjukehus 13. august. Stolte foreldre er Camilla Hinderaker og Trym Sandvik Steinshamn. Besteforeldre er Gunny Sandvik, Harald Steinshamn, Aslaug Kindem og Jens Hinderaker. Oldeforeldre er Ingeborg Steinshamn, Madli og Karl Sandvik.

Publiseringsdato 07.09.2023
Nye sunnhordlendingar